PRODUKTY
SUPER OFERTA
PROGRAM PARTNERSKI
SZKOLENIA
LIKWIDACJA SZKÓD
KONTAKT
cofnij

            Przez pojęcie aktów terroryzmu rozumiemy wszelkiego rodzaju działania, skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych, transportu publicznego – dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych czy też społecznych.
Włączenie ryzyk terrorystycznych do różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych sprawia, że ubezpieczone mienie jest objęte asekuracją na wypadek szkód w nich powstałych w wyniku: ognia,